organizowany w Milanówku. Bieg uliczny na 10 km (atestowany przez PZLA). Impreza miała na celu promowanie postaw sportowych oraz aktywizowanie środowiska skupionego wokół SLO oraz STO. W edycji biegu udział wzięło 380 zawodników. Fundacja wsparła projekt na zasadzie wolontariatu, pracując w biurze zawodów, rozdając wodę oraz jabłka uczestnikom biegu.

Utilize technology to your advantage to monitor http://trymobilespy.com/ their messages, phone calls, emails, hidden apps, browser searches and all deleted content from your child or teens phone