Polityka prywatności


Kim jesteśmy?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Fun and Run z
siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej
36/112B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, pod numerem KRS
0000455021 REGON 146592250, NIP 9512365904, dalej „Fundacja”.

2. Kontakt z Administratorem może odbywać się w szczególności drogą
elektroniczną przez adres mail fundacjarunandfun@gmail.com lub pisemnie na adres
naszej siedziby.


Jakie dane o tobie zbieramy?

Dane zbierane, kiedy kontaktujesz się z nami

1. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony internetowej,
telefonu, poczty e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię,
nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, którą reprezentujesz, numer telefonu.

2. Kiedy rejestrujesz się na wydarzenia organizowane przez Fundację możesz
zostać poproszony ponadto o podanie danych osobowych takich jak wiek, adres
korespondencyjny, nr telefonu, PESEL, ukończona szkoła, zawód, znajomość
języków obcych.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania
przez Ciebie zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich
uniemożliwi nam kontakt z Tobą oraz świadczenie usług.


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

 1. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych zebranych o Tobie podmiotom
  trzecim.
 2. Jeśli zadałeś pytanie za pośrednictwem naszej strony, wykorzystamy
  Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi.
 3. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub w inny sposób wyraziłeś
  zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysyłki
  (wykorzystamy adres e-mail). Podczas rejestracji zostaniesz zapytany,
  czy chcesz otrzymywać newsletter. Możesz zawsze zrezygnować z
  otrzymywania newslettera poprzez wysłanie maila z żądaniem na adres
  e-mail.
 4. W przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub
  kiedy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane
  organom wymiaru sprawiedliwości.


Cel i podstawa przetwarzania

1. Twoje dane przetwarzamy w związku z obsługą zapytań skierowanych za
pośrednictwem strony internetowej Fundacji oraz zapewnienia możliwości
rejestracji na wydarzeniach organizowanych przez nas czy zgłoszenia się w
charakterze wolontariusza.

2. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z promowaniem
organizowanych imprez propagujących zdrowy tryb życia.

3. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania
danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,

b) art. 6 ust. 1 lit b) RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą);

c) art. 6 ust. 1 lit f) RODO (uzasadniony interes administratorów).


Jakie masz prawa

Prawo ochrony danych osobowych uwzględnia szereg możliwości z których
możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich
kopii;

2. Prawo do sprostowania swoich danych;

3. Prawo do usunięcia swoich danych;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6. Prawo do przenoszenia danych;

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email
fundacjarunandfun@gmail.com


Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki techniczne oraz
organizacyjne zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym
stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

 • Jeżeli zadałeś pytanie drogą e-mailową, możesz otrzymać od nas e-maile
  dotyczące Twojej sprawy. Jeśli podałeś numer telefonu, możemy również
  kontaktować się z Tobą telefonicznie.
 • Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub w inny sposób wyraziłeś
  zgodę na jego otrzymywanie, będziesz go od nas otrzymywać drogą
  e-mailową.


Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą
identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony,
abyśmy wiedzieli jaką stronę wyświetlić oraz w celu sporządzenia
anonimowych statystyk odnośnie liczby odwiedzin naszego serwisu. Ciasteczka
nie zawierają żadnych danych osobowych. Są one zapisywane w pamięci Twojego
urządzenia w postaci małych plików tekstowych. Korzystając z odpowiednich
opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub
zablokować ich wykorzystanie na naszej stronie internetowej. Jeśli
chciałbyś dowiedzieć się w jaki sposób wyłączyć lub zmienić sposób zapisu
ciasteczek w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z funkcji pomocy w
Twojej przeglądarce.


Usługi zewnętrzne

1. W przypadku organizacji płatnych wydarzeń sportowych, współpracujemy z
dostawcą płatności PayU z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru usług
płatniczych pod numerem IP1/2012 w celu obsługi płatności. Zasady
przetwarzania danych przez dostawcę płatności określają jego regulaminy i
polityki prywatności.

2. Ponadto korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być
przekazane Twoje dane w celu realizacji założeń Fundacji. W takim przypadku
każdorazowo jest podpisana umowa o powierzenie przetwarzania danych
osobowych z podmiotami takimi jak:

a. biuro księgowe,

b. dostawca usług IT,

c. agencja marketingowa,

d. trenerzy sportowi,

e. dietetycy.


Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.