Działanie na rzecz integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży, rodzin oraz

osób wykluczonych poprzez planowanie, promowanie i organizowanie

przedsięwzięć związanych z aktywnymi i zdrowymi formami spędzania

czasu.