Dlaczego warto zostać Sponsorem naszych działań?

Imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym przyciągają coraz większe

rzesze sympatyków aktywnego spędzania czasu oraz zdrowego stylu życia.

Fundacja Run and Fun działa na rzecz integracji i aktywizacji dzieci,

młodzieży, rodzin oraz osób wykluczonych społecznie poprzez

organizowanie dla nich m.in. wydarzeń edukacyjno-sportowych,

spotkań z doradcami żywieniowymi, trenerami i psychologami sportu.

 

Sponsorzy współuczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez

Fundację mają możliwość wesprzeć nasze działania statutowe, co więcej

dzięki temu mogą zaprezentować siebie i swoje usługi dużej grupie

odbiorców.

 

Nasze wydarzenia poprzedzane są akcją edukacyjno-informacyjną

m.in. w mediach, w sieciach fitness, w internecie.

Standardowo Sponsorzy otrzymują ekspozycję logo na naszej stronie

internetowej, w komunikacji elektronicznej Fundacji, w reklamach

prasowych i radiowych, na drukowanych materiałach reklamowych,

a także podczas imprezy na banerach, balonach. Możliwe jest również

ustawienie stoiska Sponsora.

Dodatkowe formy komunikacji to konkursy i inne działania realizowane

w porozumieniu z każdym ze Sponsorów indywidualnie.

 

Zapraszamy do współpracy.

Absolute a rejection of certain old http://homework-writer.com opinions as could be produced?